مواظب انرژی ات باش!

در هر لحظه باید تمام هوش و حواسمان متمرکز بر خودمان و محیط اطرافمان همزمان باشد. نمی شود که شروع کنی به جنگیدن و چشم هایت را ببندی و فقط شمشیر بزنی!‌ هر لحظه همه چیز تغییر می کند. حتی نیروهای شری که تا یک لحظه پیش دشمن بودند شاید الان تغییر کرده اند. تبدیل به خیر یا هر چیز دیگری شده اند که نیازی به مبارزه با آنها نیست. چشم ها باز و هوش و حواس را جمع کن!‌ اینجا سرزمین توست که هر لحظه هزار ماجرای تازه دارد. 

مرزهایت اینجا از آن مرزهایی نیست که یک بار تعیین کردی بروی بنشینی پشت میز ریاست و خیالت راحت باشد که دیگر مرز گذاری کردم دیگر. هر لحظه در معرض خطر هستی. همواره باید مرزهایت را در نور نگه داری و حواست به گوشه و کنار آن باشد. هر گونه اتلاف انرژی در جاهای دیگر از این سرزمین، انرژی ای را که برای حفظ مرزها لازم داری به هدر می دهد و کم می آوری و مرزها باز می شوند. هر گونه رذیلتی مثل دروغ گفتن، غیبت کردن، وارد حریم دیگران شدن، زیرآب زدن، یا هر اتلاف انرژی دیگری. جز خودت کسی ضرر نمی کند. 

اتلاف انرژی یکی از بزرگترین تفاوت های جنگجوی سازنده و غیر سازنده است. مثلا جنگجوی غیر سازنده، میل اصیل منحصربفرد بودن را با اول بودن اشتباه گرفته، به جای آن که قهرمان زندگی خودش شود، شروع می کند به هر قیمتی اول شدن ها را به دست می آورد. اول هم می شود ولی توجهی ندارد که آیا این مسیر قهرمانی اوست و آیا انرژی اش را بیهوده تلف نکرده و با هر وسیله ی ممکن به هدفی رسیده، که آیا هدف اوست؟ جنگجوی سازنده اسیر های و هوی و اول شدن و پیروزی به هر قیمتی نمی شود. مهم هدف است که با کمترین اتلاف انرژی در راه رسیدن به آن گام برمی دارد. شاید این طریق، از اول شدن هم عبور کند، ولی اول شدن هدفش نیست. 

شاید در این اول شدن ها و پیروزی ها احساس قدرتی هم به جنگجو دست دهد ولی به هر حس قدرتی هر چقدر که وابسته باشیم به همان نسبت غیر حقیقی است.  آن احساس قدرتی حقیقی و اصیل است که از راه تجلی قهرمانی و منحصربفرد بودن مان به دست می آید و ذره ای وابستگی به آن نداریم. 

 

/ 1 نظر / 26 بازدید
منصور

[لبخند]