جنگجوی غیر فیزیکی

وقتی از جنگجویی و تلاش و سعی و دستاورد حرف می زنیم بیشتر آدمها یک جنگجویی را تصور می کنند با زره و شمشیر و کلاه خود یا خودشان را در حالی که مصمم و قدرتمند در حال عرق ریختن و تلاش و به دست آوردن موفقیت های پی در پی هستند. 

ولی یک نوع دیگری از جنگجویی هست که آرام یک گوشه نشسته و با آرامش و شاید لبخندی از اطمینان نگاه می کند. ظاهرا کاری نمی کند. به نظر می رسد جنگجو نیست. شاید بعضی ها هم حتی فکر کنند عجب آدم بی خیالی است! ولی هیچ چیز آنطور که به نظر می رسد نیست! 

 

در این نوع، جنگجویی، نیروهای عقلانی و ذهن هستند که در میدان نبرد هستند. مثلا وقتی شما مشتاق صلح هستید، ممکن است در یک کمپین ضدجنگ عضو شوید و تظاهرات کنید و بر ضد جنگ مدام مقاله بنویسید و تجمع و سخنرانی و میتینگ برگزار کنید و خیال کنید که دارید برای صلح کاری می کنید. ولی حقیقت امر این است که هر چه بیشتر تمرکز روی جنگ دارید، چه مخالفش باشید، چه موافقش، در حال گسترش آن هستید. و ممکن است کسی را ببینید که لبخند می زند، با بی خیالی با بچه ها بازی می کند، گل پرورش می دهد، با دوستانش میتینگ می گذارد و جوک تعرف می کند و می خندد، و با خودتان فکر کنید عجب آدم بی خیالی!! در این بهبهوهه ی جنگ نشسته و مسخره بازی در می آورد. 

در حقیقت جنگجویی که حقیقتا به دنبال صلح است، چنان زندگی و فکر می کند و امن زندگی می کند که تمرکزش بر امنیت و صلح و نور است. او در این آرامشی که دارد صلح را زندگی می کند به جای آن که آن را فریاد بزند و با خشم و نفرت از جنگ، فقط شعار صلح بدهد. 

در همه ی امور دیگر هم چنین است. یک نرم افزاری پشت هر عمل ما هست و آن تفکر و تمرکز ماست که اصالت وجودی عمل ما را می آفریند. برای همین است که یک عمل مشابه از دو نفر متفاوت، اعمالی هستند متفاوت. هر دو ممکن است با بچه ها بازی کنند، یکی از سر صلح و آرامش و عشق به زندگی و حیات نابی که در کودکان هست، دیگری از سر ترس و فرار از جنگ یا برای این که ساعتی خودش را فراموش کند. این دو عمل یکسان، نرم افزاری متفاوت دارند و نتایجی متفاوت. 

دست خودمان است که از زندگیمان چی بسازیم. دست خودمان است که چقدر خوشبخت باشیم. ربطی به شرایط بیرونی و نا امنی های دنیا ندارد. دست خودمان است که از هر آنچه که داریم چه چیزی خلق کنیم. چه چیزی به دست بیاوریم. چه چیزی را وارد زندگیمان کنیم چه چیزی را خارج کنیم. هیچ چیز و هیچ کس به اندازه ی ما در زندگی ما اثرگذار نیست.

جنگجوی سازنده ی آگاه به این توانایی خارق العاده و شگفت انگیز خود واقف شده و همواره تمرکز انرژی هایش بر روی حرکت در مسیر خودش است.

 

 

/ 1 نظر / 19 بازدید
منصور

[لبخند]