سفر قهرمانی
درباره وبلاگ
پرفا

حقیقت نه به رنگ است و نه بو / نه به های است و نه هو/ نه به این است و نه او/ نه به جام است و سَبو/ گر به این نقطه رسیدی/ به تو سر بسته و در پرده بگویــم/ تا کســی نشنـود این راز گهــربـار جـهان را/ آنچـه گفتند و سُرودنـد/ تو آنـی/ خودِ تو جان جهانی/ گر نهانـی و عیانـی/ تـو همانی که همه عمر بدنبال خودت نعره زنانی/ تو ندانی که خود آن نقطۀ عشقی/ تو خود اسرار نهانی...

نويسندگان
سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٥ :: پرسونا در روانشناسی چیست؟

دوشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٥ :: مقدمه ای بر آغاز «سفر قهرمانی»

چهارشنبه ٩ تیر ۱۳٩٥ :: «مردان امروزی همان قهرمانان اسطوره ای هستند»

شنبه ۸ خرداد ۱۳٩٥ :: آگاهی جدید

پنجشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٥ :: جهان خود را خلق کن!

جمعه ٢٠ فروردین ۱۳٩٥ :: آزمون عبور ...

سه‌شنبه ۱٥ دی ۱۳٩٤ :: «من حقیقی» را کجا گم کردیم؟

پنجشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٤ :: هوشیاری و انتخاب

جمعه ۱ اسفند ۱۳٩۳ :: و همچنان استواری به وفادار ماندن به راهم، خودم، هدفم

چهارشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۳ :: جست و جو تا بی نهایت

چهارشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۳ :: مرگ و بیداری

شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۳ :: خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود

پنجشنبه ٦ شهریور ۱۳٩۳ :: سازگاری و فردیت

سه‌شنبه ٤ شهریور ۱۳٩۳ :: فرمانروای وجود شما کیست؟

دوشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩۳ :: جوینده یابنده است؟

یکشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۳ :: از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود؟

پنجشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩۳ :: حامی غیر سازنده ناآگاه

شنبه ۳ خرداد ۱۳٩۳ :: چطور حمایت کنیم؟ چطور حمایت نکنیم؟

شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩۳ :: آغاز حامی

شنبه ٧ دی ۱۳٩٢ :: ندای درونی جنگجو

سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٢ :: هدف

شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢ :: تصمیم ، حرکت، استقامت، پیروزی...

چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢ :: جنگجویی با تکیه بر معصوم

چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٢ :: جنگجوی غیر فیزیکی

سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٢ :: اژدهای شما چیست؟

شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢ :: از کوزه همان برون تراود که دروست...

دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٢ :: مواظب انرژی ات باش!

دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢ :: جنگجو حافظ مرزهای سرزمین وجود

شنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٢ :: جنگجو، راهی به سوی کشف خود

شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: کافیست خودت را بیابی...

شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: جایگاه اشتباهی...

پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢ :: به کدام سو؟

سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢ :: آغاز جنگجو

چهارشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٢ :: نقاب ها و سایه ها

سه‌شنبه ٦ فروردین ۱۳٩٢ :: زندگی ناخودآگاهانه...

پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۱ :: پایان کلاس یتیم

چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱ :: نیمه ی پنهان من

چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱ :: می شود نبینم؟!

شنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩۱ :: من در حقیقت کی هستم؟

یکشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۱ :: پرش از هر مانع، دورخیز اندازه

سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳٩۱ :: عمق مرداب یتیمی

پنجشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۱ :: سراب

شنبه ٩ دی ۱۳٩۱ :: کوری سیاه، کوری سفید!

یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱ :: رهرو آنست که آهسته و پیوسته رود

یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱ :: در راه طلب رسیده ای می باید...

پنجشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۱ :: سرزمین ِ همواره رفتن

چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۱ :: تو ظالمی یا مظلوم؟

جمعه ۱٩ آبان ۱۳٩۱ :: خدای توهمی، شیطان توهمی، زندگی توهمی، من ِ توهمی ...

یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۱ :: سهم شیطان از من یا سهم من از شیطان؟

شنبه ٦ آبان ۱۳٩۱ :: چقدر از خودمان برخورداریم؟

سه‌شنبه ٢ آبان ۱۳٩۱ :: خلاء

جمعه ٢۸ مهر ۱۳٩۱ :: زندگی بی خود، خیلی بیخوده!

یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱ :: من خودمو میخوام!

شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱ :: شهامت کن و خودت حقیقی ات را ببین!

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳٩۱ :: دره های عمیق پنهان در یتیمی

جمعه ۱٧ شهریور ۱۳٩۱ :: آغاز یتیمی...

جمعه ۳ شهریور ۱۳٩۱ :: همه عمر برندارم سر از این خمار مستی/ که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی...

پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۱ :: زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت...

جمعه ۱۳ امرداد ۱۳٩۱ :: آیا دلت آرامش می خواهد؟

جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱ :: پذیرش حاکمیت معصوم

چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۱ :: امنیتی که...هست!

جمعه ٢ تیر ۱۳٩۱ :: سرزمین رویاهای معصوم...

پنجشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩۱ :: دردهایمان را با آغوش باز بپذیریم

جمعه ۱٢ خرداد ۱۳٩۱ :: کنترل هر چیزی ساکن کردن آن است...

یکشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۱ :: صداقت در مسیر آگاهی

یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: تولد سی سالگی...

یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: راهروهای بحرانی...

شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: زن بودن با نبودن، مساله این است؟

جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: فرصت ها

سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: روز معلم مبارک...

شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: دنیا حرف میزنه؟!

چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: سپاس...

جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: گفتم این چیست بگو زیر و زبر خواهم شد/ گفت می باش چنین زیر و زبر هیچ مگو

دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۱ :: جبر نا آگاهی... و سقوط!

یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱ :: با این همه آن رنج شما گنج شما باد...

چهارشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٠ :: یا مقلب القلوب، حول حالنا الی احسن الحال...

جمعه ۱٩ اسفند ۱۳٩٠ :: کلاس خصوصی هستی

جمعه ۱٢ اسفند ۱۳٩٠ :: تسلیم کجاست؟

پنجشنبه ٤ اسفند ۱۳٩٠ :: در آغوش امن خداوند...

چهارشنبه ۳ اسفند ۱۳٩٠ :: افتان و خیزان می روم...

سه‌شنبه ٢ اسفند ۱۳٩٠ :: بهشت معصوم

جمعه ٢۸ بهمن ۱۳٩٠ :: آخ جون تجربه!

جمعه ٢۸ بهمن ۱۳٩٠ :: سکوت های پر غوغای شلوغ

پنجشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩٠ :: من و این همه بودن؟

پنجشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩٠ :: آیا همه من همین است؟

پنجشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩٠ :: خویشتن حقیقی ام

پنجشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩٠ :: آغاز سفر- قسمت سوم

پنجشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩٠ :: آغاز سفر-قسمت دوم

پنجشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩٠ :: آغاز سفر

 
 
بالای صفحه